ปรับขนาดอักษร

เสภาเรื่องอาบูหะซัน

This is a SEO version of เสภาเรื่องอาบูหะซัน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  4

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโทขาบ  นิลกุล ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 28 มกราคม  พุทธศักราช 2510. มีรูปและประวัติผู้ตาย.          

        หนังสือเสภาเรื่องอาบูหะซันนี้ นิทานเดิมอยู่ในหนังสืออาหรับราตรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เป็นลิลิต เรียกว่านิทราชาคริต แล้วโปรดให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ร่วมกับกวีอีก 10 คน แต่งเป็นเสภา สำหรับใช้ขับร้องถวายในเวลาทรงเครื่องใหญ่