ปรับขนาดอักษร

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

This is a SEO version of ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  49

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจโท หลวงสุนทรเขตพิทักษ์ (ยิ้ม  รมยะรูป) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 14  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2510.  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        หนังสือประเพณีเกี่ยวกับชีวิตเล่มนี้ มีเนื้อหา รวม 4 เรื่อง คือ 1.ประเพณีทำบุญ กล่าวถึง เรื่องทาน ศีล และภาวนา 2.ประเพณีบวชนาค 3. ประเพณีแต่งงาน และ 4. ประเพณีทำศพ