ปรับขนาดอักษร

ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและประเพณีบางอย่าง

This is a SEO version of ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและประเพณีบางอย่าง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2515

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนศึกษาการพิศิษฎ์ (พิศิษฎ์ หะวานนท์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่  12  มิถุนายน  พุทธศักราช  2515. มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและประเพณีบางอย่าง ได้รวมเรื่องต่าง ๆ ไว้ 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ประวัติพระพุทธศาสนา ปาฐกถาเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ ประเพณีทำบุญ ประเพณีบวชนาค และตำนานกฐิน