ปรับขนาดอักษร

สุบินคำกาพย์

This is a SEO version of สุบินคำกาพย์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนอภิพัฒนภักดี            (ตา เจริญยิ่ง) ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 11  ธันวาคม  2509 มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        เรื่องสุบินคำกาพย์นี้ มีเนื้อเรื่องเป็นนิทานคติธรรมสอนใจให้เห็นโทษของการทำบาป และเห็นคุณของการทำบุญ ชักจูงใจให้ประพฤติแต่ความดี