ปรับขนาดอักษร

มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุด อรชุนกับทศกรรฐ์

This is a SEO version of มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุด อรชุนกับทศกรรฐ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2502

หมายเหตุ : พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาราชสาส์นโสภณ (อาจ ชูโต) มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลโคลงกลอนสุภาษิต และบทโขนเรื่องพระอรชุนกับทศกัณฐ์ อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม 3 เรื่อง ในเล่มเดียวกัน