ปรับขนาดอักษร

เด็กไทยสมัยก่อนเก่ากับเด็กเราสมัยนี้

This is a SEO version of เด็กไทยสมัยก่อนเก่ากับเด็กเราสมัยนี้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

         เผยแพร่ความรู้ให้เด็กไทยในปัจจุบันได้เข้าถึงพื้นฐาน วัฒนธรรมประเพณี ความคิดและความเชื่อของคนไทยในอดีต เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้คิดช่วยกันจรรโลงลักษณะของความเป็นคนไทยที่มี ลักษณะโดดเด่น เพียบพร้อมไปด้วยความมีน้ำใจไมตรีให้อยู่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยตลอด ไป

 

ผู้เขียน: 
กรมศิลปากร
คำอธิบาย: 
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2533
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1