ปรับขนาดอักษร

เมืองไทยจงตื่นเถิด และลัทธิเอาอย่าง

This is a SEO version of เมืองไทยจงตื่นเถิด และลัทธิเอาอย่าง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  7

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2513

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางพร้อม  ขวัญบุญจันทร์          

        เรื่อง เมืองไทยจงตื่นเถิด และลัทธิเอาอย่าง เป็นบทความซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทาน ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทย โดยใช้พระนามแฝงว่า “อัศวพาหุ” มีเนื้อหาเป็นบทปลุกใจคนไทยให้สำนึกในภัยของชนต่างชาติในประเทศไทย และให้คนไทยพยายามปรับตัวเพื่อให้เป็นประเทศพึ่งตัวเองและเลี้ยงตัวเอง ประกอบด้วยเรื่อง ความหลงอย่างไร ชาวต่างภาษา  การที่เราอาศัยพวกจีน การที่เราต้องอาศัยต่างประเทศ วิธีที่จะแก้ไข กรณียกิจของเราต่อชาติ และเรื่องลัทธิเอาอย่าง