ปรับขนาดอักษร

มหานิบาตชาดก เรื่องที่ห้า มโหสธชาดก

This is a SEO version of มหานิบาตชาดก เรื่องที่ห้า มโหสธชาดก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

แต่ง : ชาดก 

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  4

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางหวัง  อโนทัยวงศ์ มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        มหานิบาตชาดก เรื่องที่ห้า มโหสธชาดก เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ มโหสธชาดกที่ 5 นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ทั้งในด้านพระศาสนาและด้านวรรณคดีเป็นอย่างมาก