ปรับขนาดอักษร

ประเพณีทำศพ

This is a SEO version of ประเพณีทำศพ Page 68
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 71

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2517

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางลำจวน  อบเชย  ณ เมรุวัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 มีนาคม  พุทธศักราช 2517  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        รวบรวมเนื้อหาของประเพณีทำศพ ของหอสมุดแห่งชาติ เรื่องน้ำนมแม่ โดยนายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี เรื่องแรงศรัทธาของลูก โดย ส.ศิวาลัย เรื่องความเป็นมาของพระไตรปิฎก โดย ส.ศิวาลัย เรื่องพุทธทำนาย ของเก่า  เรื่องควรวางจิตอย่างไรใกล้ตาย ของ แนบ มหานีรานนท์ เรื่องรำพึงถึงป่าช้า โดย พระยาอุปกิตศีลปสาร และเรื่องย่อความเกี่ยวกับตัณหา โดย พระทิพย์ปริญญา