ปรับขนาดอักษร

เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย

This is a SEO version of เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อิทธิเทพสรรค์  กฤดากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  4

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2511

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจโทมานิต อุทัยวรรณ์ และ พันตำรวจตรี สุเทพ  สัมปัตตะวนิช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 12 มิถุนายน  พุทธศักราช 2511. มีรูปและประวัติผู้ตาย.

                กล่าวถึงศิลปะแห่งการสร้างงานสถาปัตยกรรม