ปรับขนาดอักษร

ประวัติและโคลงกำศรวลศรีปราชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ

This is a SEO version of ประวัติและโคลงกำศรวลศรีปราชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธนิต  อยู่โพธิ์ 

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2511

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเดือนลอย  บุนนาค ณ เมรุ      วัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        ประวัติและโคลงกำศรวลศรีปราชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ    มีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติของศรีปราชญ์ โคลงกำศรวลศรีปราชญ์