ปรับขนาดอักษร

บทละครเรื่อง พญาราชวังสัน

This is a SEO version of บทละครเรื่อง พญาราชวังสัน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสนอง  ตุลยพานิช  ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 27  ตุลาคม  2509  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        เป็นเนื้อหาของบทละครเรื่อง พญาราชวังสัน ตลอดทั้งเรื่องจนจบ