ปรับขนาดอักษร

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และ บทร้อยกรองบางเรื่อง

This is a SEO version of เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และ บทร้อยกรองบางเรื่อง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธนิต  อยู่โพธิ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกสิณ  ทักษาดิพงศ์ ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัติริยาราม วันที่  22 กันยายน  พ.ศ.2512  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        เป็นการรวบรวมบทพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ มารวมพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกัน  ประกอบด้วย บทเห่เรือ บทเห่เรื่องกากี บทเห่สังวาส และเห่ครวญ กาพย์ห่อโคลง นิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลง นิราศธารทองแดง และเพลงยาว