ปรับขนาดอักษร

สุภาษิตอิศรญาณ สุภาษิตสอนเด็ก และ สุภาษิตสอนสตรี

This is a SEO version of สุภาษิตอิศรญาณ สุภาษิตสอนเด็ก และ สุภาษิตสอนสตรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโอ้  สุนทรศารทูล ณ เมรุ    วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3 กรกฎาคม 2508  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        สุภาษิตอิศรญาณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ ประกอบด้วย เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ และสุภาษิตสอนใจ สอนเด็ก สอนสตรี ที่มีความคมคาย