ปรับขนาดอักษร

สาวิตรี ความเรียง และ บทละครร้อง

This is a SEO version of สาวิตรี ความเรียง และ บทละครร้อง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมศักดิ์  ตามไท  ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 15 พฤศจิกายน  2508  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        สาวิตรี เป็นเรื่องแสดงถึงอำนาจแห่งความรัก และความภักดีอันยิ่งใหญ่ที่ภริยามีต่อสามี ท้ายเล่มมีบทเพลงที่ใช้ร้อง