ปรับขนาดอักษร

ลิลิตพระลอ

This is a SEO version of ลิลิตพระลอ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 10

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาโท นายแพทย์สวน  กมลนาวิน ร.น.  ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2510 มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        ลิลิตพระลอเล่มนี้ เป็นหนังสืออันมีค่าในทางวรรณคดี เนื้อหาประกอบด้วยร่ายและโคลง ของเรื่องลิลิตพระลอจนจบเรื่อง