ปรับขนาดอักษร

เรื่องสังเค็ด

This is a SEO version of เรื่องสังเค็ด Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

สังเค็ด หรือ เครื่องสังเค็ด หมายถึง สิ่งของ มีตู้โต๊ะ สำหรับทำบุญเป็นทานวัตถุถวายเทศน์ หรือพระบังสุกุลที่หน้าศพ เพื่ออุทิศแก่ผู้ตาย

 

ผู้เขียน: 
พระยาอนุมานราชธน
คำอธิบาย: 
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเตียน ประยูรรักษ์ ณ เมรุวัดหัวลำโพง พระนคร วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2504
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1