ปรับขนาดอักษร

นิราศพระยามหานุภาพ ไปเมืองจีน ครั้งธนบุรี ปีฉลู พ.ศ.2324

This is a SEO version of นิราศพระยามหานุภาพ ไปเมืองจีน ครั้งธนบุรี ปีฉลู พ.ศ.2324 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ :

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2503

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายฉลุมาศ อักษรมัต ณ เมรุ     วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2503          

        นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน มีเนื้อหาทั้งทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์การทูตสมัยกรุงธนบุรี กับพระเจ้ากรุงจีน