ปรับขนาดอักษร

บทละครพูด เรื่อง ไม่โกรธและเพื่อนตาย

This is a SEO version of บทละครพูด เรื่อง ไม่โกรธและเพื่อนตาย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2500

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวกิ้มลี้ กรัยวิเชียร ณ เมรุวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 24 มีนาคม 2500          

        ประกอบด้วยบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 สองเรื่อง คือ เรื่องไม่โกรธ และเรื่องไม่ตาย บรรยายถึงฉากการแสดงละคร ออกเป็นชุด ๆ ตั้งแต่ชุดที่ 1  จนจบเรื่องทั้งสองเรื่อง