ปรับขนาดอักษร

การละเล่นของไทย

This is a SEO version of การละเล่นของไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มนตรี  ตราโมท

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2518

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนพ บุณยเกียรติ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2518         

         เป็นการรวบรวมศิลปะการแสดงต่าง ๆ ของไทยตามลักษณะของแต่ล่ะท้องถิ่น ได้แก่ ละคร หุ่นละครเล็ก เสภาทรงเครื่อง เพลงพื้นเมือง ลิเก ลำตัด การแสดงเบญจพรรณ ละครร้อง สวดคฤหัสถ์ และหนังใหญ่  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เคยนำออกมาแสดง ณ สังคีตศาลา สถานที่จัดแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงด้านต่าง ๆ ของ    กรมศิลปากร