ปรับขนาดอักษร

สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์และประมวลบทพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะ

This is a SEO version of สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์และประมวลบทพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญส่ง บรรจงโพธิกลาง และฌาปนกิจศพ นายสุรชัย บรรจงโพธิกลาง

          เนื้อหากล่าวถึงเครือลำดับวงศ์กษัตริย์สืบราชสมบัติโปลันด์ การเลือกพระราชาธิบดีโปลันด์ เรื่องล้อมเมืองดันซิค เรื่องเสปญปราบราชอาณาจักรสิซิลีทั้งสอง เรื่องการยุทธ์ในลุ่มแม่น้ำไรน์ นอกจากนี้ยังรวมบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เรื่องโคลนติดล้อ ความเข้าใจผิด มะพร้าวตกตื่น และเรื่องอื่น ๆ ไว้ด้วย