ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิตช และจดหมายเหตุของวิละภาเคทะระ เรื่องคณะฑูตลังกาเข้ามาประเทศสยาม

This is a SEO version of จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิตช และจดหมายเหตุของวิละภาเคทะระ เรื่องคณะฑูตลังกาเข้ามาประเทศสยาม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทองอยู่ วีระเวศม์เลขา (สามสูตร)

          จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิตช นับเป็นบันทึกการเดินทางของชาวอังกฤษรุ่นแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาพบเห็นสภาพบ้านเมืองตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางเอเชียอาคเนย์ ราล์ฟฟิตช ได้เขียนข้อความพรรณาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เขาได้พบเห็นอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชนชาติต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองของประเทศตะวันออก ส่วนจดหมายเหตุของวิละภาเคทะระ เรื่องคณะฑูตลังกามาประเทศสยามนั้น เป็นตอนที่พระเจ้าเกียรติศิริราชสิงค์ได้แต่งราชฑูตเชิญพระราชสาส์น เครื่องราชบรรณาการเข้ามาขอพระสงฆ์ไทยให้ออกไปอุปสมบทแก่ชาวลังกา เมื่อ พ.ศ. 2293