ปรับขนาดอักษร

พงศาวดาร มอญ พม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1

This is a SEO version of พงศาวดาร มอญ พม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาศัลยเวทยวิศิษฏ์ ป.ม., ท.ช.

          เนื้อหากล่างถึงพงศาวดารมอญ และพม่า ที่คัดต้นฉบับมาจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1