ปรับขนาดอักษร

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

This is a SEO version of ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

        กล่าวถึงการเกิดปรากฎการณ์สุริยอุปราคา (สุริยปราคา) ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ตั้งพลับพลาสำหรับดูสุริยุปราคา โดยมีเซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ และโหรของรัฐบาลฝรั่งเศสเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

 

ผู้เขียน: 
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1