ปรับขนาดอักษร

นางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

This is a SEO version of นางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  13

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสะลูไร ตุลยายน

          เนื้อหาในตอนต้นกล่าวถึงเรื่องมนุษยชาติ ต่อมากล่าวถึงประวัติของนพมาศ ซึ่งบิดามารดาได้นำนางนพมาศถวายทำราชการในสมเด็จพระร่วงเจ้า ได้เป็นพระสนมเอกตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และมีการพรรณนาถึงหน้าที่ข้าราชการฝ่ายใน ตลอดจนแบบวิถี 12 เดือน ซึ่งเป็นราชประเพณีในครั้งกรุงสุโขทัย