ปรับขนาดอักษร

ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

This is a SEO version of ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ขุนคลองเตยบริบาล (เสริม เข็มขจร)

          เนื้อหากล่าวถึงประเพณีการทำบุญของไทย ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันมงคลและวังอวมงคล การตกแต่งสถานที่และจัดอาสนสงฆ์ การตั้งที่สักการะบูชา การจับด้ายสายสิญจน์ วิจารณ์เรื่องด้ายสายสิญจน์ การสวดมนต์เย็น วิจารณ์เรื่องการหยดเทียน เรื่องพระปริต เรื่องเลี้ยงพระ และวิจารณืเรื่องการกรวดน้ำ