ปรับขนาดอักษร

โคลงโลกนิติ

This is a SEO version of โคลงโลกนิติ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระนนทปัญญา (โต มกรานนท์)

          โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตเก่าแก่ แต่งมาตั้งแต่โบราณครั้งกรุงเก่า ซึ่งนำมาจากคาถาสุภาษิตภาษาบาลี ภาาาสันสกฤต ที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่าง ๆ คือ คัมภีร์ คือ คัมภีร์โลกนิติ คัมภีร์โลกนัยบ้าง ตลอดจนคัมภีร์พระธรรมบท โดยเลือกคาถาสุภาษิตเหล่านั้นมาตั้ง แล้วแปลแต่งเป็นคำโคลงไปทุก ๆ คาถา รวมเป็นเรื่องเรียกว่าโคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตที่นับถือกันมาช้านาน