ปรับขนาดอักษร

ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และชาติพันธุ์วิทยาว่าด้วยชนชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย

This is a SEO version of ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และชาติพันธุ์วิทยาว่าด้วยชนชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  6

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2515

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี ขุนฤทธิไกรรณการ ต.ม., จ.ช.

          เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และชาติพันธุ์วิทยาว่าด้วยชนชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย สำหรับเรื่องประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามนั้น กล่าวถึงเรื่องพระร่วงตามตำนานและโดยสันนิษฐานโบราณคดี เรื่องไว้ผมของคนไทย เรื่องสำเภาทองลอยพระธาตุ เรื่องบ้านโคนในจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักศิลาขอมดำดิน เรื่องเมืองสวรรคโลก เรื่องเมืองเชลียง เรื่องวัดจุฬามณี เรื่องทุ่งแย้ และเรื่องท้าวแสนปม ส่วนเรื่องชาติพันธุ์วิทยาว่าด้วยชนชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้น กล่าวถึงชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ นิกริโต พวกอินโดเนเซียน มอญ-เขมร ญวน ตระกูลธิเบต-พม่า ชาวไทย เผ่าจีน และผีตองเหลืองหรือยุมบุรี