ปรับขนาดอักษร

ธรรมจักร

This is a SEO version of ธรรมจักร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุและสสามเณร ซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2508

          เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงธรรมจักร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และธรรมจักรที่ค้นพบในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมคำอธิบายประกอบหลักธรรมจักรแต่ละหลัก