ปรับขนาดอักษร

พรหมสี่หน้า

This is a SEO version of พรหมสี่หน้า Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุและสามเณร ซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2509

          เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงเรื่องพระพรหมสี่หน้า ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปเขียน รูปปั้น รูปหล่อ รูปแกะสลัก ของพระพรหมที่พบในประเทศไทย