ปรับขนาดอักษร

ที่ระลึกในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2509

This is a SEO version of ที่ระลึกในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2509 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

          จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกเพื่อแจกเป็นอภินันทนาการแก่บรรดาผู้ที่ ไปร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้  เนื้อรวบรวมข้อมูลตำนานเมืองนครศรีธรรมราชฉบับของพระยาโกมารกุลมนตรี  ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของพระครูปลัดวิริยะวัฒน์  (สมภพ  ป.)  วัดราชผาติการาม  กับตำนานเรื่องพระครูกา

 

ผู้เขียน: 
กรมชลประทาน
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1