ปรับขนาดอักษร

นิยายพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of นิยายพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

        นิยายพระบรมธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติและตำนานของพระบรมธาตุ  เริ่มเมื่อตอนแบ่งปันพระบรมธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน  ณ  เมืองกสินารา  มีกษัตริย์เมืองต่าง ๆ  มาขอแบ่งปันพระธาตุนำไปก่อพระสถูปไว้ทุก ๆ  นคร  พร้อมจัดงานสมโภชพระบรมธาตุ
          ตอนต่อมากล่าวถึงตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและตอนก่อพระธาตุจังหวัด นครศรีธรรมราช  ราว  พ.ศ. 233 - 234  การส้รางบ้านสร้างเมืองที่หาดทรายแก้วและตำนานการก่อกำแพงเมืองของพระศรี ธรรมโศกราช

 

ผู้เขียน: 
เขียน พยัฆมาศ
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 2