ปรับขนาดอักษร

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์

This is a SEO version of ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์นี้  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ขึ้น  โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์  ต้นตำราเครื่องสังคีต  เรื่องตำนานเครื่องมโหรี  เรื่องตำนานมโหรีเครื่องสาย  เรื่องตำนานเครื่องปี่พาทย์  เรื่องตำนานกลองแขก  เรื่องตำนานปี่ซอและแคน  รวมถึงเครื่องมโหรีปี่พาทย์ของไทย

 

ผู้เขียน: 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
คำอธิบาย: 
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 19 พฤษภาคม 2504
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1