ปรับขนาดอักษร

เรื่องตู้ลายรดน้ำ

This is a SEO version of เรื่องตู้ลายรดน้ำ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ศิลป พีระศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2503

หมายเหตุ : กรมศิลปากรจัดพิมพ์ถวายพระภิกษุและสามเณร ซึ่งเข้ามาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2503             

               มีเนื้อเกี่ยวกับลายรดน้ำ ซึ่งเป็นงานศิลปะชั้นสูงในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ใช้สำหรับตกแต่งเครื่องใช้ในพระศาสนา และสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้าน