ปรับขนาดอักษร

โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5

This is a SEO version of โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 นั้น ประกอบด้วยเรื่องโคลงพิธีถือน้ำแลคเชนทรัสวสนาน และโคลงพระราชพิธีแห่โสกันต์