ปรับขนาดอักษร

หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

This is a SEO version of หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กองทัพภาคที่ 4

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : กองทัพภาคที่ 4

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

               นำเสนอเรื่องราวข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งในส่วนของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่าที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเมืองนครศรีธรรมราช เก๋งจีนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีเนื้อหาของกองทัพภาคที่ 4 รวมอยู่ด้วย