ปรับขนาดอักษร

เรื่องของชาติไทย

This is a SEO version of เรื่องของชาติไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทยเขษม

ปีที่พิมพ์ : 2483

หมายเหตุ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดปทุมวนาราม

          กล่าวถึงอาณาจักรไทยเดิมในภาคต่าง ๆ ของประเทศจีน ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรไทยกับจัน การตั้งถิ่นฐานในแหลมอินโดจีน ลานนาไทย และสิ้นสุดลงเมื่อพม่าเข้ามามีอำนาจในการปกครองลานนาไทย