ปรับขนาดอักษร

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2

This is a SEO version of ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทย

ปีที่พิมพ์ : 2457

หมายเหตุ : พิมพ์พระราชทานในงานศพ ฟักทอง ราชินีกุล

          รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์และแบบแผนประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติในสมัยก่อน และกล่าวถึงพงศาวดารเมืองถลาง ไทรบุรี ตรังกานู และกลันตัน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับด้านการปกครอง ประเพณีวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ และเหตุการณ์สำคัญ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับไทย