ปรับขนาดอักษร

นิราศเมืองเพชร

This is a SEO version of นิราศเมืองเพชร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเล็ก จินดาสิริ ณ เมรุวัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี

          ตอนต้นกล่าวถึงประวัติของสุนทรภู่และประวัตินายเล็ก จินดาสิริ จากนั้นจึงเป็นเนื้อความของนิราศเมืองเพชรที่สุนทรภู่แต่งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้สุนทรภู่เดินทางไปเมืองเพชรบุรี