ปรับขนาดอักษร

เพลงดนตรีประวัติศาสตร์ (หลวงวิจิตรวาทการ)

This is a SEO version of เพลงดนตรีประวัติศาสตร์ (หลวงวิจิตรวาทการ) Page 15
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

     เพลงดนตรีประวัติ ศาสตร์ เป็นบทร้อยกรองบรรยายเรื่องราวในประวัติศษสตร์ของชนชาติไทย ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการแต่งเป็นคำกลอนสำหรับขับร้อง และบรรเลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ความรู้ความเป็นมาของชนชาติไทย และปลูกจิตสำนึกความรักชาติแก่ประชาชน...

 

ผู้เขียน: 
หลวงวิจิตรวาทการ
คำอธิบาย: 
กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๑
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พระนคร : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, ๒๔๘๑.