ปรับขนาดอักษร

กฎมนเทียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียม ภาคที่ 26

This is a SEO version of กฎมนเทียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียม ภาคที่ 26 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2479

หมายเหตุ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์

          กล่าวถึงราชประเพณีของพม่า ได้แก่ พิธีบรมราชาภิเษกราชกุมารศักดิ์ พระราชานุกิจ ขนบธรรมเนียมในราชสำนัก ราชบัลลังก์ พิธี 12 เดือน พิธีปลงพระบรมศพ