ปรับขนาดอักษร

เล่าเรื่องในไตรภูมิ

This is a SEO version of เล่าเรื่องในไตรภูมิ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จงเจริญการพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2518

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่าเรื่องไตรภูมิของเสฐียร เรียบเรียงมาจากหนังสือไตรภูมิพระร่วง โดยเขียนให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับนรก สวรรค์ กล่าวเริ่มต้นด้วยเรื่องเมืองนรก ตอนที่ 2 เรื่องติรัจฉานภูมิ เปตภูมิ หรือแดนแห่งเปรต อสูรกายภูมิ มนุษยภูมิ และสวรรคภูมิ