ปรับขนาดอักษร

ไม้แกะสลัก

This is a SEO version of ไม้แกะสลัก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
ผู้แต่ง : อ่ำ  ศรีสัมพุทธ
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2532
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2532       
 
                 รวบรวมผลงานของนายอ่ำ  ศรีสัมพุทธ ศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาฝีมือการช่างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งหาความรู้ของประชาชน