ปรับขนาดอักษร

โคลงกวีโบราณ

          โคลงกวีโบราณ  เป็นหนังสือประชุมโคลงกวีโบราณที่แต่งขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  และเป็นที่ยอมรับนับถือกันในหมู่กวีแต่ครั้งโบราณว่าเป็นโคลงกวีชั้นดี  โคลงโบราณที่รวบรวมพิมพ์ไว้ในเล่มนี้  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวว่า เข้าใจว่าพระยาตรังรวบรวมถวายกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ เมื่อครั้งกลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ...

 

ผู้เขียน: 
-
คำอธิบาย: 
พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ณ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๖๗
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
๒.-- โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗