ปรับขนาดอักษร

ประวัติการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และการบูรณะฯ โดยสังเขป

This is a SEO version of ประวัติการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และการบูรณะฯ โดยสังเขป Page 17
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : -

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : -

หมายเหตุ : -


          นำเสนอเนื้อหาเรื่องประวัติการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช โดยสังเขป