ปรับขนาดอักษร

ราชอาณาจักร์ทะเลใต้

This is a SEO version of ราชอาณาจักร์ทะเลใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

เป็นหนังสือจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2493 เนื้อหาโดยย่อประกอบด้วยสำเนาหนังสือที่กรมศิลปากรแจ้งเหตุผลในการยกฐานะวัด พระธาตุไชยาจากวัดราษฎร์เป็นวัดหลวงและคำแสดงปาถกฐาของ ดร.จอร์จส์ เซเดส์ ที่สยามสมาคม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2486 เรื่องราชอาณาจักร์ทะเลใต้กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อประมาณ 1200 - 1800 ปีมาแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง ดังความตอนหนึ่งกล่าวว่า
          "...ที่เมืองปาเล็มบังในภาคตะวันออกเฉียงใต้แห่งเกาะสุมาตราที่บนเนินสูงบา ตังหรี และที่เกาะบังกาได้พบศิลาจารึกเป็นภาษามาลายูโบราณ ซึ่งกล่าวใน พ.ศ. นั้นๆ ได้มีพุทธศาสนิกอาณาจักรเกิดขึ้นใหม่แถบปาเล็มบัง อาณาจักร์นี้ตีได้มาลายู(ชัมพี) กับเกาะบังกาและกำลังเตรียมจะส่งทหารไปตีชะวา ดาราดวงใหม่นี้ คือ อาณาจักรศรีวิชัย..."
          นอกจากนี้ได้กล่าวถึง ชื่อเมืองที่เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยไว้ตอนหนึ่งว่า
          "...ตามศิลาจารึกที่เมืองตันจูร (Tanjore) ฝ่ายโจฬะได้ยกทัพมาโจมตีศรีวิชัยจับมหาราชาไปและยึดแดนปาเนและแดนมาลายูกับ ทั้งเมืองขึ้นของศรีวิชัย... คือ ตักโกลา (ตะกั่วปา) ตามพรลึงค์ (นครศรีธรรมราช) ลามูรี (อาแจ) หมู่เกาะนิโคบาร์และกฎาห (เกดะห์ - ไทรบุรี)..."

 

 

ผู้เขียน: 
เซเดส์, จอรจส์
คำอธิบาย: 
-
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
-