ปรับขนาดอักษร

อนุสสรเมืองสงขลา

This is a SEO version of อนุสสรเมืองสงขลา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2484

หมายเหตุ : พิมพ์แจกเป็นที่ระฤกในงานพิธีเปิดที่มำการใหม่ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484


          นำเสนอรายงานการสร้างที่ทำการใหม่ ศาลจังหวัดสงขลา เรื่องศาลยุติธรรมจังหวัดสงขลาที่เขียนโดยพระยาศรีธรรมราช ประวัติการสร้างที่ทำการใหม่ ศาลจังหวัดสงขลา โดยหลวงจำรูญ เนติศาสตร์ พงศาวดารเมืองสงขลา ภาคที่ 1 โดยพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) และพงศาวดารเมืองสงขลา ภาคที่ 2 โดยพระยาสวัสดิ์คีรี (เย็น สุวรรณปัม)