ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ว่าด้วยแม่น้ำในประเทศสยาม

          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในสมัยนั้น  ซึ่งพระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วีรยสิริ) ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหลวงเทศาจิตรพิจารณ์ ปลัดกรมแผนที่ได้ไปทำการรางวัด

          ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆ ของประเทศ  ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำของ (แม่น้ำโขง)  นอกจากจะให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ำและวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยก่อน