ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่

 

          เป็นหนังสือรวบรวมสุภาษิตของสุนทรภู่ โดยคัดจากนิราศต่างๆ เช่น นิราศพระบาท นิราศอิเหนา นิราศพระแท่นดงรัง และจากวรรณคดีที่เป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ซึ่งให้ข้อคิดและคติเตือนใจ เช่น
          "อันกำเนิดเกิดมาในหล้าโลก
           สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย"
                       หรือ
          "การนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
           ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน"
          (จากเรื่องพระอภัยมณี)