ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

This is a SEO version of หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กองทัพภาคที่ 4

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : กองทัพภาคที่ 4

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : -

          หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นี้ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเมืองนครศรีธรรมราช พระประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเก๋งจีนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช